Vergoeding Dexamfetamine 2,5mg: Ja

https://www.nationalacademic.nl/zorgverzekering/vragen/medicijnen/wordt-dexamfetamine-na-1-mei-2016-vergoed

In plaats van één tablet van 5 mg dexamfetamine kunt u ook twee tabletten van 2,5 mg gebruiken. De tabletten van 2,5 mg blijven namelijk wel als doorgeleverde bereiding beschikbaar en vergoeden wij in 2016. Dit geldt ook voor dexamfetamine 10 mg.

Vergoeding van door de apotheker bereide Dexamfetamine 5mg: Ja

Dexamfetamine 5 mg wordt ook na 1 mei 2016 door ons vergoed mits dit als magistrale bereiding wordt geleverd. Dat betekent dat het middel door de apotheek zelf is bereid.

Belangrijk: bespreek bovenstaande alternatieven altijd vooraf met uw huisarts en apotheek!

*Doorgeleverde bereidingen zijn niet-geregistreerde geneesmiddelen die in één apotheek (grootbereider) worden gemaakt en doorgeleverd aan een andere apotheek. Hier wordt het geneesmiddel aan de klant meegegeven.

https://www.nationalacademic.nl/zorgverzekering/vragen/medicijnen/wordt-dexamfetamine-na-1-mei-2016-vergoed

Bijbetaling voor 30 stuks Amfexa in het basispakket en aanvullende pakketten

Vanaf 1 mei wordt dan ook alleen de Amfexa 5 mg vergoed en niet meer de doorgeleverde bereiding. De vergoeding hiervan bedraagt in 2016 € 3,63 per doosje. Het resterende bedrag is voor uw eigen rekening, tenzij u heeft gekozen voor het aanvullende pakket Excellent. Hierin is een maximale vergoeding van € 115,- opgenomen voor de eigen bijdrage van geneesmiddelen.

https://www.nationalacademic.nl/zorgverzekering/vragen/medicijnen/wordt-dexamfetamine-na-1-mei-2016-vergoed

Vergoeding Dexamfetamine met langzame afgifte (retard): Onbekend

Vergoeding Dexamfetamine 10mg: Ja

In plaats van één tablet van 5 mg dexamfetamine kunt u ook twee tabletten van 2,5 mg gebruiken. De tabletten van 2,5 mg blijven namelijk wel als een doorgeleverde bereiding beschikbaar en worden in 2016 door ons vergoed. Voor dexamfetamine 10 mg geldt hetzelfde.

https://www.nationalacademic.nl/zorgverzekering/vragen/medicijnen/wordt-dexamfetamine-na-1-mei-2016-vergoed