Van welke regel heeft Eurocept gebruik gemaakt)?

De regel dat collegiale levering (doorleveren van ongeregistreerde geneesmiddelen door regionale of landelijk bereidende apothekers) niet toegestaan is als er een geregistreerd therapeutisch equivalent in Nederland of in een andere EU-lidstaat op de markt is. Deze regel staat in de volgende circulaire van de Inspectie voor de Gezondheidszorg: Download document.