Wat zijn de doelen van deze campagne?

  • Zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen zodat onze stem luid & duidelijk klinkt en zoveel mogelijk mensen weten van de problemen en deze campagne.
  • Benaderen van zoveel mogelijk zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, behandelaren, communities en mensen met ADHD via diverse campagnes.
  • Zorginstituut Nederland en de Minister met klem verzoeken de generieke dexamfetamine te blijven verstrekken zolang de vergoeding voor Amfexa® nog niet is geregeld, zodat de behandeling van mensen met AD(H)D en de financiële situatie niet in het geding komen.
  • Bij 40.000 handtekeningen kunnen we een burgerinitiatief starten en het vraagstuk in de Tweede Kamer laten behandelen.
  • Ons lange termijn doel is de regels inzake het magistraal verstrekken van dexamfetamine in Nederland aan te passen en vooral aanpassing van het vergoedingen systeem voor alle AD(H)D medicatie.