Wat verandert er door de aangenomen motie van de SP op 26 april?

De uitspraak van de minister dat zij de motie overneemt, betekent voor minister Schippers dat zij nu gaat onderzoeken wat haar mogelijkheden zijn om magistraal bereidde Dexamfetamine 5mg naast Amfexa toe te blijven staan.