Zijn de regels in de loop van dit kalenderjaar ineens aangepast?

De regels zijn niet aangepast, er was eerder alleen geen geregistreerd dexamfetamine-product. Doordat dat er nu wél is, mogen alle niet-geregistreerde (“magistraal bereide”) producten niet meer geleverd worden. Doordat het geregistreerde middel (Amfexa) zoveel duurder is en maar voor een klein deel vergoed wordt, moet er ineens fors bijbetaald worden.