Overzicht relevante (beroeps-, patiënten-)verenigingen

Balans

Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag.

Impuls & Woortblind

Belangenvereniging voor mensen met ADHD, ADD, Dyslexie en Dyscalculi en hun verwanten.

GGZ

Centrum voor geestelijke gezongheidszorg:ggz-basiszorg, ggz-gespecialiseerde zorg of instelling voor ggz

Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland)

Is de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in Nederland.

InEen

Organiseert de Eerste Lijn; biedt ondersteuning aan zorgorganisaties en professionals bij organiseren en samenwerken

KNMG

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, is federatie van beroepsverenigingen van artsen en behartigt de belangen van artsen in Nederland

KNMP

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, een beroepsorganisatie voor apothekers

Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg(LPGGz)

Is koepel van en voor 20 cliënten- en familieorganisaties, en is gesprekspartner van en aanspreekpunt voor politici, beleidsmaker, beleidsuitvoerders, zorgverzekeraars en brancheorganisaties.

Landelijke Huisartsen Vereniging(LHV)

Behartigt de belangen van bijna 11000 huisartsen en huisartsen in opleiding in Nederland en ondersteunt haar leden.

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten(LVVP)

Vereniging van vrijgevestigde eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen: belangenbehartiging, lobbyrichting overheid, politiek en zorgverzekeraars

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door huisartsen te bevorderen.

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Is met 13000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland, behartigt belangen van haar leden.

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Vereniging van, voor en door psychiaters. Doel: de bevordering van de psychiatrie in de breedste zin van het woord; zet zich in voor goede psychiatrische patiëntenzorg in Nederland.

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

Stimuleert kwaliteitsverbetering, bewaakt positie van haar leden, verspreidt kennis over relevante behandelmethoden e.d.

Platform MEER

GGZ platform voor ondernemende instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Staat voor: Maatschappelijk, Effectief, Efficiënt en Resultaatgericht.

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

Beroepsvereniging die belangen van leden en en wat hen bezig houdt t.a.v problemen in de zorg

Zorgverzekeraars Nederland

Behartigt de belangen van zorgverzekeraars en ondersteunt hen in hun missie: realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg, gericht op bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven