Begrippen: Apotheken en Geneesmiddelen

Apotheek Inkoop Prijs

De AIP is de laagste prijs waarvoor een (vergelijkbaar) middel door een apotheker is in te kopen. Vergoeding aan de apotheker door verzekeringen wijkt hier meestal hooguit 5% vanaf. Als een patient, zonder medische indicatie hiervan af wil wijken, dan betaalt de patiënt dit zelf.

Doorgeleverde geneesmiddelen

Door een centrale apotheek bereid en doorgeleverd aan individuele apotheken.

GVS(Geneesmiddelen Vergoedings Systeem)

In het GVS worden de vergoeding van geneesmiddelen geregeld. Geneesmiddelen die hierin niet opgenomen zijn worden niet door de basisverzekering vergoed.

KNMP

Beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers.

Magistrale bereiding

Geneesmiddelen die in de apotheek zijn gemaakt. Betreft meestal geneesmiddelen die niet geregistreerd zijn.

Referentie landen

De maximumprijzen voor geneesmiddelen worden vastgesteld op het rekenkundig gemiddelde van de prijzen van vergelijkbare geneesmiddelen in vier bij wet aangewezen landen. Dat zijn: België, Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk.