Schippers legt het lot ADHD’er in de handen van de vrije Markt

Nadat minister Schippers het er mee eens was dat het onrechtvaardig is dat de registratie van een medicijn het onbetaalbaar wordt is ze 180 graden omgedraaid en is ze van mening dat de vrije markt het prima kan regelen.

Zie hier de brief van minister Schippers (PDF)

Ik kom dan ook tot de volgende conclusie over dexamfetamine:

Eén of enkele centrale, producerende apotheken voor heel Nederland valt niet onder de definitie van kleinschalige bereiding. Hier zit in het wettelijk kader geen ruimte. Aanpassingsmogelijkheden van dit kader worden beperkt door de EU richtlijn 2001/83. 5 een grootbereider is volgens de wet een apotheek. Kenmerk 979088-151832-GMT Pagina 3 van 6

Daarnaast wil ik erop wijzen dat een doorleverende bereider zoals we nu kennen niet gelijk in staat zal zijn om de rol van een apotheek als zorgverlener te vervullen. Een apotheekhoudende dient immers zijn rol in kader van medicatiebewaking, voorlichting en dergelijke uit te voeren en bijvoorbeeld contracten te hebben met zorgverzekeraars.

Het is niet waarschijnlijk dat openbare apothekers voor hun huidige patiëntenpopulatie zelf dexamfetamine gaan bereiden. Maar de wet staat dit wel toe.

De IGZ geeft wel aan dat voor de dexamfetamine met een andere sterkte dan 5 mg als doorgeleverd en groot bereid alternatief wel ruimte is, mits dat alternatief farmacotherapeutisch zinvol is en goed onderbouwd door de doorleverende bereider en de patiënt niet uitkomt met de geregistreerde sterktes.

De minister sluit deze brief af met de passende zin:

Voor een prijsverlaging om de bijbetaling van de sterkte van 5 mg te niet te doen of te verkleinen is in mijn ogen de fabrikant aan zet.

Ja, die vrije marktwerking heeft het tot nog toe al goed gedaan voor ADHD’ers:

bijdrage-adhd

Eigen bijdrage medicatie – Farmaceutisch compas.

Dit is de situatie voor registratie van Dexamfetamine. Met de 54 miljoen die er bij komt staan we met stip op 1 met 90 miljoen. En daar komt bij dat ADHD’ers vaak kampen met slaapproblemen en kalmeringsmiddelen slikken. En als je dan ook nog eens vrouw bent met ADHD draai je op voor 65% van de eigen bijdrage van medicijnen! Vrije marktwerking begint met vrije keuze, minister.

Situatie 2016 – AD(H)D’ers betalen de hoofdprijs

Door deze actie wordt de beschikbaarheid voor de meeste Dexamfetamine gebruikers in een klap vernietigd. De discriminatie en onrechtvaardigheid is zo bizar dat wij ons moeten beraden op vervolgstappen, waaronder een bodemprocedure naast het burgerinitiatief niet is uitgesloten. We houden jullie op de hoogte en roepen iedereen op dit artikel te delen en de petitie te blijven tekenen.

We hebben een formulier gemaakt waar fouten in de brief kunnen worden opgestuurd: http://goo.gl/forms/m36zKyXvovCn063v2

We roepen iedereen op deze in te vullen zodat we er mee naar de pers kunnen!

Laat ook je stem horen!

Al 22068 mensen gingen je voor. Alleen je voornaam en organisatie worden op de site vermeld.

Petitie Burgerinitiatief

%uw handtekening%

You can add formatting using markdown syntax - read more
22,068 handtekeningen = 55% van doel
0
40,000

Deel deze actie met je vrienden