contradictory

Dexamfetamine gebruikers volgens ministerie drugsgebruikers

Vanwege nieuwe wetgeving conform limieten van stoffen die bij een drugstest mag bestaan waar dexamfetamine onder valt zijn in één klap alle Dexamfetamine gebruikers die aan het verkeer deelnemen in overtreding van de wet. Impuls & Woortblind voorzitter Rob Pereira heeft contact opgenomen met het ministerie om dit onzinnige besluit, wat volledig in tegenspraak is met wetenschappenlijke concensus die uitwijst dat de verkeersveiligheid zelfs toeneemt bij adequaat gebruik van ADHD medicatie, aan de kaak te stellen.

De laatste reactie van het ministerie gaat alle rede ten boven:

In antwoord op uw vervolgmail van 24 juli jl. deel ik u mee dat er in de huidige wetgeving geen uitzonderingen bij medicijngebruik zijn gemaakt. De wetgever heeft zich bij het opstellen van deze regelgeving gebaseerd op rapporten van een adviescommissie, waar een groot aantal experts – waaronder toxicologen – aan hebben deelgenomen. Zij hebben consensus bereikt over een lijst met drugs en grenswaarden waarboven de rijvaardigheid negatief beïnvloed wordt.


Het maakt voor de risico’s in het verkeer niet uit wat de reden is voor het gebruik van de middelen. Ook als het om medische redenen is, kan de rijvaardigheid afnemen. Omdat de wet tot doel heeft om het verkeer veiliger te maken, is net als nu het geval, geen uitzondering gemaakt voor deze gebruikers. Het is uiteindelijk aan de officier van justitie om te besluiten wel of niet te vervolgen en de rechter om te bepalen of en welke straf wordt opgelegd.”

Een lesje over contaminatie zou het ministerie hard kunnen gebruiken gezien het gebruik van logica blijkbaar niet tot de orde van de dag behoort. Het besluit van het ministerie is niet alleen onzinnig, maar regelrecht gevaarlijk; want als dexamfetamine gebruikers besluiten hun medicatie aan te passen naar de wettelijke norm bij verkeersdeelname neemt het risico op ongelukken toe.

Wij beraden ons samen met Impuls & Woortblind op vervolgstappen. Een aanpassing van het huidige burgerinitiatief is daarbij zeker niet uitgesloten. We roepen iedereen op om het artikel van Impuls & Woortblind te lezen: http://www.impulsenwoortblind.nl/drugstest-politie-mensen-adhd-onterecht-als-overtreders-neerzetten/ en te delen om aandacht te vestigen op deze blatante discriminatie. We houden jullie op de hoogte.

Prijs van medicijnen

Last minute analyse: vergoeding Dex 2017

Vandaag is de laatste dag dat, mits je je zorgeverzekering pro forma hebt beindigd vorig jaar, je een keuze kunt maken voor een nieuwe zorgverzekeraar. Een definitief advies kunnen we niet geven, want elke situatie is anders. We hebben wel uitgezocht hoe het met dexamfetamine zit.

Beschikbaarheid dexamfetamine

Na intensief onderzoek te hebben gedaan is dit de ljist van verschillende vormen van Dex die je in Nederland kunt krijgen:

Naam

Sterkte

RVG

Fabrikant

Bereider

Dexamfetamine sulfaat tablet 1 mg van PHL

1 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Pharmaline GMP Bereidingsapotheek,

Dexamfetamine sulfaat tablet 1 mg DCB

1 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Apotheek de Collegiale Bereiding/ Spruyt hillen BV,

Dexamfetamine sulfaat tablet 1 mg DMB

1 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Apotheek de Magistrale Bereider / Fagron

Dexamfetamine sulfaat tablet 1 mg VAL

1 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Centrale VAL BV

Dexamfetamine sulfaat tablet 2 mg Regenb

2 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Regenboog Apotheek Bavel BV

Dexamfetamine retard (langwerkend)

2 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Regenboog Apotheek Bavel BV

Dexamfetamine kortwerkend Regenb

2 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Regenboog Apotheek Bavel BV

Dexamfetamine sulfaat tablet 2,5 mg VAL

2,5 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Centrale VAL BV

Dexamfetamine sulfaat tablet 2,5 mg DMB

2,5 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Apotheek de Magistrale Bereider / Fagron

Dexamfetamine sulfaat 2,5 mg tablet van PHL

2,5 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Pharmaline GMP Bereidingsapotheek,

Dexamfetamine sulfaat 2,5 mg tablet DCB

2,5 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Apotheek de Collegiale Bereiding/ Spruyt hillen BV,

Dexamfetamine sulfaat tablet 2,5 mg CEBAN

2,5 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Centrale Bereidings Apotheek Nederland

Dexamfetamine kortwerkend Regenb

2,5 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Regenboog Apotheek Bavel BV

Dexamfetamine sulfaat tablet 3 mg Regenb

3 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Regenboog Apotheek Bavel BV

Dexamfetamine sulfaat tablet 3 mg VAL

3 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Centrale VAL BV

Amfexa 5 mg tabletten

5 mg

110336

Medice Arzneimittel Pütter GmbH

Dexamfetaminesulfaat DMB 5 mg, tabletten

5 mg

115446

Tiofarma BV

Dexamfetamine sulfaat tablet 5 mg Regenb

5 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Regenboog Apotheek Bavel BV

Dexamfetamine retard (langwerkend)

5 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Regenboog Apotheek Bavel BV

Dexamfetamine kortwerkend Regenb

5 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Regenboog Apotheek Bavel BV

Dexamfetamine kortwerkend Regenb

7,5 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Regenboog Apotheek Bavel BV

Dexamfetamine kortwerkend 7,5 mg VAL

7,5 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Centrale VAL BV

Dexamfetamine sulfaat tablet 10 mg VAL

10 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Centrale VAL BV

Dexamfetamine retard (langwerkend)

10 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Regenboog Apotheek Bavel BV

Dexamfetamine kortwerkend Regenb

10 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Regenboog Apotheek Bavel BV

Dexamfetamine retard (langwerkend)

15 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Regenboog Apotheek Bavel BV

Dexamfetamine retard (langwerkend)

20 mg

999999

GEEN REGISTRATIEHOUDER

Regenboog Apotheek Bavel BV

Vergoeding dexamfetamine 2017

Voor alle medicatie geldt dat je alleen bij het juiste recept Dexamfetamine kunt krijgen.

Er zijn twee geregistreerde varianten in Nederland. Allebei van 5 mg tabletten kortwerkende dexamfetamine. Amfexa is bekend, met een eigen bijbetaling van € 37,44 voor een doosje van 45 stuks. Dat geldt voor alle zorgverzekeraars, ook in 2017. Als daar een uitzondering op is die we niet kennen horen we het graag. Tot de tijd dat Tiofarma / DMB haar variant kan gaan leveren is er geen concurrentie en zal de prijs niet veranderen.

Voorlopig is er een gedoogconstructie op 2,5 mg doorgeleverde dexamfetamine. Er zijn vijf producenten van 2,5 mg tabletjes:

Centrale VAL BV

Apotheek de Magistrale Bereider / Fagron

Pharmaline GMP Bereidingsapotheek,

Apotheek de Collegiale Bereiding/ Spruyt hillen BV,

Centrale Bereidings Apotheek Nederland

Regenboog Apotheek Bavel BV

Als je een recept hebt van 2,5 mg dexamfetamine hoef je bij geen enkele zorgverzekeraar bij te betalen. Dat geldt voor alle zorgverzekeraars. Let op:

 1. Echter, bij nabellen van Menzis lijkt het er op dat het beleid van vergoeding van magistrale dexamfetamine in 2017 niet zeker is. Als je dus bij Menzis zit (of een van de dochters zoals Anderzorg, Hema, PMA of AZIVO) en je apotheek bereid zelf medicatie (zoals VAL in Limburg of Regenboog) is het belangrijk om meteen even te bellen om te controleren of zij in 2017 je medicatie nog vergoeden.
 2. 2,5mg dex kortwerkend Regenboog
: wordt onder dezelfde constructie ook vergoed vanuit de basisverzekering, echter heeft Achema geen contract met de Regenboog Apotheek, waardoor vanuit de naturapolis maar 75% van de volledige vergoeding wordt uitgekeerd
 3. Elke apotheek kan bovenop de inkoopkosten nog afleverkosten rekenen. Dat verschilt per apotheek en controleer dus of je niet boven de vergoeding uitkomt.

Het is echter niet uit te sluiten dat in 2017 de 2,5 mg Dexamfetamine door Medice zelf op de markt gebracht zal worden. Dat zou inhouden dat de huidge gedoogconstructie komt te vervalen. Ook als er een beleidswijziging komt kan deze constructie komen te vervallen. Als dat gebeurt heeft dat consequenties en lijkt het er vooralsnog op dat de meeste zorgverzekeraars terugvallen op de vergoeding vanuit het methylfenidaat cluster en zolang deze niet veranderd of er meerdere registratiehouders komen zal dat voor de groep mensen die 2,5 mg doorgeleverde dex hoogstwaarschijnlijk betekenen dat Amfexa weer de enige keuze zal zijn.

Voor diegenen die direct zijn aangesloten bij zelf producerende apotheken uit het lijstje hierboven zijn er volgens onze inzichten twee die direct aan patiënten leveren:

 • Regenboog Apotheek
 • Verenigde Apotheken Limburg (VAL)

Andere zelfbereide medicatie hebben wij niet kunnen vinden, dus als er apotheken zijn die zelf dexamfetamine bereiden horen we het graag.

Tussen de zorgverzekeraar en de apotheken zijn onderlinge vergoedingscontracten afgesloten. Dus ook bij het vervallen van de 2,5 mg gedoogconstuctie kan het zijn dat je nog steeds 100% gedekt wordt. Bij de regenboog apotheek hebben Zorg en Zekerheid en DSW aangegeven volledig te vergoeden uit de basisverzekering. Van VAL zijn we niet op de hoogte welke zorgverzekeraars zijn aangesloten en deze apotheek levert niet landelijk per post uit, zoals de regenboog dat doet.

Voor 2017 lijkt het er dus vooralsnog op dat:

 1. Als je dexamfetamine 2,5 mg gebruikt de kans redelijk is dat je komend jaar geen kosten gaat maken maar je moet rekening houden met de mogelijkheid dat de gedoogconstructie kan vervallen.
 2. Dat als je bij een van de zelf bereidende apotheken bent aangesloten en je bij een zorgverzekeraar zit (of nu overstapt) je vrijwel zeker kunt zijn dat de vergoeding goed zit.

Vanzelfsprekend blijven wij kijken naar andere mogelijkheden, blijven we in gesprek met de eventuele nieuwe leveranciers, apotheken en verzekeraars. Hopelijk heeft bovenstaande analyse voor iedereen die vandaag nog kan overstappen informatie beschikbaar om iets minder kosten te hoeven maken.

We doen onze uiterste best om een kloppende analyse neer te zetten. Mocht je gegevens hebben die wij niet hebben, laat het ons weten en stuur ons een mailtje! dat kan naar [email protected]. Daarnaast wil ik iedereen sterk aanraden eerst met je zorgverzekeraar te bellen om dit verhaal te controleren.

Beschikbaarheid en vergoeding ADHD medicatie in 2017

Afgelopen jaar is Dexamfetamine uiteindelijk beschikbaar gebleven doordat 2,5 mg Dexamfetamine wordt gedoogd. Veel Dexamfetamine-gebruikers hebben alsnog hoge kosten moeten maken en zijn gedwongen om soms wel 80 tabletjes per dag te slikken.  Wat gaat de situatie in 2017 zijn en wat zijn de mogelijkheden? Een terugblik en een vooruitblik. 

ADHD sinds 1 mei 2016 een stuk duurder

Omdat het medicijn Dexamfetamine in Nederland goedkoop beschikbaar en de prijs binnen het Methylfenidaatcluster viel- en je hoefde niemand bij te betalen voor. Door de registratie van Amfexa in Nederland was de apotheekbereide Dexamfetamine in een keer verboden en vanwege het grote verschil met de apotheekbereide Dexamfetamine konden tienduizenden mensen in een keer hun medicijnen niet meer betalen. Een volledige analyse is hier te lezen.

Inmiddels is na veel protest het gelukt om met samenwerking van huisartsen en behandelaren alsnog ‘goedkope’ Dex te krijgen in 2,5 mg variant.

Een onzekere toekomst

De huidige gedoogconstructie kan op elk moment uit elkaar vallen- op het moment dat Medice- de fabrikant van Amfexa, besluit om 2,5 mg in Nederland te registreren vervalt de mogelijkheid om nog de ‘goedkope’ dex te krijgen.

Verder is het waarschijnlijk dat Tiofarma in 2017 ook een geregistreerde variant van Dexamfetamine 5 mg op de markt zal brengen. Vanwege leveringsproblemen van de grondstoffen is de oorspronkelijke schatting van de herfst 2016 niet haalbaar gebleken. Concurrentie zou een gunstige uitwerking op de prijs kunnen hebben.

Geen ADHD medicatie voor volwassenen beschikbaar

Vanwege het feit dat nu ook Methylfenidaat off-label is voor volwassenen is er officieel geen medicatie voor te schrijven voor volwassenen. Het voorschrijven van medicatie gebeurd wel, maar de medicijnen zijn niet gekeurd voor volwassenen. Daardoor zijn de prijzen voor medicatie op de dosis van kinderen afgesteld en is vergoeding een lastig onderwerp. Zolang hier geen verandering in komt zijn volwassenen met ADHD hier de dupe van. Wij proberen samen met Impuls en Woortblind dit onderwerp op de agenda van de tweede kamer te houden en samen te zoeken naar mogelijkheden om hier verandering in te brengen. Meer informatie over het programma in 2017 zal op deze website worden gepubliceerd.

Zorgverzekeraars werken maar mondjesmaat mee

Het blijft voor veel mensen onduidelijk welke medicatie vergoed wordt door welke zorgverzekeraar. Zorgverzekeraar VGZ heeft al heel vroeg in de campagne aangegeven de meeste ADHD medicatie te vergoeden en aan het eind van het jaar werdt duidelijk dat DSW en Zorg en Zekerheid alle ADHD medicatie van de regenboogapotheek zouden vergoeden. Voor mensen die medicatie bij de regenboogapotheek afnemen is het dus verstandig om over te stappen naar DSW (of een van de dochters Stad Holland en inTwente) of naar Zorg en Zekerheid. Wij proberen ons overzicht zo vaak mogelijk bij te houden, maar een definitieve winnaar is er nog niet. Ook PsyQ heeft een overzicht gemaakt wat hier is te downloaden.

Voorzichtig advies

Een definitief advies kunnen we nog niet afgeven. Dankzij de campagne is het duidelijk geworden dat zorgverzekeraars zelf hun beleid voor vergoedingen vorm geven. Om duidelijk te maken naar de zorgverzekeraars dat ADHD geen tijdelijke aandoening is zou iedereen voor 1 januari de intentie om over te stappen kunnen doorgeven. Dat kan altijd heel eenvoudig nog even snel een mailtje te sturen of door even in te loggen op je persoonlijke omgeving van de zorgverzekeraar. Je kunt altijd hier vanaf zien en blijven bij je huidige zorgverzekeraar mocht dat het gunstigst zijn. Maar zo niet heb je tot 1 februari 2017 om je definitieve keuze te maken. En zou het niet mooi zijn als de zorgverzekeraars onder druk worden gezet en hun best moeten doen om ons als klant te behouden? Wij gaan in januari dan flink aan de slag om het onderste uit de kan te halen en in de laatste week van januari zullen wij een definitief advies geven welke zorgverzekeraar ons de beste keuze lijkt.

Persbericht: Ook Zorg&Zekerheid vergoed per direct alle ADHD medicatie van de Regenboog Apotheek

Zorgverzekeraar Zorg&Zekerheid heeft naast DSW aangegeven per 2016 alle varianten van de ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek te vergoeden. De medicatie wordt daarmee 100% vergoed uit de basisverzekering zonder eigen bijdrage voor iedereen die bij Zorg&Zekerheid is aangesloten. 

De vergoeding heeft betrekking op alle medicatie die door de Regenboog Apotheek zelf (magistraal) wordt bereid. Het gaat hierbij dus om de medicijnen:

 • Methylfenidaat retard
 • Dexamfetamine en dexamfetamine retard
 • DEXmethylfenidaat en DEXmethylfenidaat retard

Het volledige bericht van de Regenboog Apotheek is hier na te lezen: https://www.dexamfetamine.nl/wp-content/uploads/2016/11/Zorg-en-Zekerheid-vergoedt-alle-ADHD-medicatie-in-2016-2017.pdf.

Omdat de Regenboog Apotheek per post bezorgd kunnen alle inwoners van Nederland gebruik maken van de medicatie van de Regenboog. Lees hier het volledige persbericht van DSW na. Op de pagina https://www.dexamfetamine.nl/vergoedingsoverzicht/ houden we een totaal overzicht van alle zorgverzekeraars bij. Binnenkort volgt vanuit ons een advies voor 2017.

Persbericht: DSW vergoedt alle ADHD medicatie van de Regenboog Apotheek uit de basisverzekering

Zorgverzekeraar DSW en daarmee haar dochterondernemingen Stad Holland en inTwente hebben aangegeven per 2016 alle varianten van de ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek te vergoeden. De medicatie wordt daarmee 100% vergoed uit de basisverzekering zonder eigen bijdrage.

Dit betekent dat ruim tienduizenden ADHD en ADD patiënten niet alleen financieel veel beter uit kunnen zijn, maar ook hun medicatie zonder bijkomende kosten precies op maat gesneden kan worden, daar waar nu nog een grote groep patiënten ongewild aan een mix van Amfexa en aanvullende medicatie is gebonden, of veel erger, soms zijn gestopt met medicatie vanwege de soms torenhoge bijbetalingen.

De vergoeding heeft betrekking op alle medicatie die door de Regenboog Apotheek zelf (magistraal) wordt bereid. Het gaat hierbij dus om de medicijnen:

 • Methylfenidaat retard
 • Dexamfetamine en dexamfetamine retard
 • DEXmethylfenidaat en DEXmethylfenidaat retard

De Regenboog Apotheek schrijft bovendien:

De medicatie zal volledig vergoed worden uit de basisverzekering zonder eigen bijdrage.

Dit betekent dat alle verzekerden van DSW en Stad Holland en inTwente in 2016 en 2017 geen factuur zullen ontvangen voor de ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek.

De ontvangen factuur over de periode januari-juni 2016 kunt u als niet verzonden beschouwen. De betaalde facturen zijn inmiddels gecrediteerd door de apotheek.

Het volledige bericht van de Regenboog Apotheek is hier na te lezen: https://www.dexamfetamine.nl/wp-content/uploads/2016/11/DSW-vergoedt-alle-ADHD-medicatie-in-2016-2017.pdf

Medicatie op maat

De Regenboog Apotheek is een apotheekketen die al langere tijd zelfstandig diverse ADHD medicatie maakt en momenteel de enige bron is van specifieke medicatie.

Dexamfetamine met langzame afgifte (retard) waardoor de kans kleiner is dat medicatie wordt vergeten en er minder vaak medicatie hoeft worden genomen. Daarnaast heeft de retard variant vanwege de langere werking ook een positief effect op de bloedspiegel en derhalve ook een medisch voordeel boven de kortwerkende (bv. minder kans op rebounds en bijwerkingen).

Dexmethylfenidaat is effectiever dan methylfenidaat waardoor minder hoeft worden gebruikt. Hierdoor is de kans op verhoogde bloeddruk minder groot, terwijl stimulantia is op dit moment off-label voor volwassenen vanwege de mogelijke bijwerking op hoge bloeddruk.

Huidige stand van zaken vergoeding

Op dit moment is de vergoeding van ADHD medicatie gebaseerd op het zogenaamde Methylfenidaat cluster. Dat wil zeggen dat alle medicijnen tot aan de prijs van generieke Methylfenidaat wordt vergoed. Door de registratie van Amfexa is het collegiaal doorleveren niet meer toegestaan maar wordt dankzij de Dure Dex campagne gedoogd indien de huisarts of behandelaar een veelvoud van 2,5 mg voorschrijft. Een volledig overzicht van de vergoedingen is te vinden op https://www.dexamfetamine.nl/vergoedingsoverzicht/.

Nu zorgverzekeraar DSW de medicatie van de Regenboog Apotheek vergoed betekent dit dat het voor het eerst mogelijk is om medicatie zonder eigen bijdrage te krijgen. Een grote stap in de goede richting. De Regenboog Apotheek heeft beloofd ons op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. We hopen dat andere zorgverzekeraars dit voorbeeld volgen en ook zorgen voor adequate vergoeding van medicatie te verzorgen. We roepen iedereen op om contact te leggen met zijn of haar zorgverzekeraar om te informeren naar het beleid. Mocht je verzekeraar hier niet aan meedoen bestaat ook de mogelijkheid om per 1 januari kostenloos over te stappen.

Actiegroep ”Dure Dex, Niet Zo Flex” en Impuls & Woortblind blijven zich inzetten voor 100% vergoeding van alle ADHD medicatie en is op dit moment met meerdere behandelaren en onderzoekers in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van medicatie op maat op basis van objectieve metingen. Meer informatie over de pilot is te vinden: https://www.dexamfetamine.nl/regels-collegiaal-doorleveren-wordt-versoepeld/

Regels voor collegiaal doorleveren wordt versoepeld

Op 22 augustus heeft het ministerie de volgende circulaire uitgegeven:
http://igz.nl/zoeken/document.aspx?doc=Handhavend+optreden+bij+collegiaal+doorleveren+van+eigen+bereidingen+door+apothekers&docid=48

Dat houdt in dat de regels voor het collegiaal doorleveren van medicijnen waar geen geregistreerde variant van bestaat (zoals Dexamfetamine 2,5 mg) het waarschijnlijk voor zelf bereidende apotheken eenvoudiger wordt om andere apotheken te voorzien van deze middelen.

Niet alleen is dat potentieel goed nieuws voor de beschikbaarheid van ADHD medicatie, maar het zou ook betekenen dat er in de toekomst meer ruimte gaat zijn voor medicatie die specifiek voor de patient op maat gemaakt wordt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Dexamfetamine met langzame afgifte, combinatiepillen Dexamfetamine/Methylfenidaat en dexmethylfenidaat. Methylfenidaat is, net als amfetamine, een mix van Dextromethylfenidaat  en Levomethylfenidaat (de twee spiegelbeeld moleculen, enantiomeren). Echter, dexmethylfenidaat is 3x zo effectief waardoor een kleinere dosis nodig is en de bijwerkingen zoals verhoogde bloeddruk minder kunnen zijn. Dat is voor volwassenen met ADHD in potentie zeer goed nieuws op het gebied van veiligheid, effectiviteit en gemak.

Wij gaan onderzoeken met behandelaren en de apotheken wat de mogelijkheden zijn. Indien je geïnteresseerd bent in de mogelijkheden van op maat gemaakte medicijnen, of mee wilt doen met een eventuele pilot, laat dan je email adres achter en wij houden je op de hoogte.

Email:
Voornaam:
Achternaam:

Openbaar spoeddebat met Minister Schippers 22 juni Den Haag

Op 22 juni vind eindelijk het spoeddebat over onbetaalbare dexamfetamine en het monopolie dat deze medicatie onbetaalbaar maaktWe nodigen je uit om mee te gaan naar het debat als supporter van onze acties. Dit is een kans om massaal daar aanwezig te zijn en daardoor de ernst van de situatie te onderstrepen!

Samen met de personen voor wie wij hard hebben gevochten in de afgelopen maanden willen we graag onze gezamenlijke kracht laten zien aan de Tweede Kamer. Daarna kunnen we meeluisteren naar het debat tussen kamerleden van Gerven & Leijten en minister Schippers op de publieke tribune.

Dit wordt een leuke en nuttige dag in het belang van AD(H)D en dexamfetamine. Dus hoort, zegt het voort en komt allen tezamen. 

Programma

 • 15:00 – Verzamelen bij het plein voor de Tweede Kamer. 90 mensen kunnen plaatsnemen op de tribune bij het spoeddebat. Iedereen kan op eigen initiatief zich aanmelden bij de receptie als gast voor de comissievergadering. Wij zijn ruim op tijd aanwezig. Houdt rekening met de volgende regels:
 • Het aantal plaatsen op de tribune is beperkt. Bij volledige bezetting is het niet zeker wanneer er stoelen vrijkomen.
 • U dient rekening te houden met een lange wachttijd. De rij wachtenden ontstaat door de scanprocedure bij binnenkomst.
 • De scanprocedure begint een half uur voor aanvang van de vergadering.
 • In deze procedure hebben groepen die deelnemen aan het voorlichtingsprogramma van de Tweede Kamer en ministerieel ondersteunende ambtenaren voorrang.

Het bijwonen van een plenaire vergadering is aan regels gebonden. Zo mogen er geen foto’s genomen worden vanaf de publieke tribune. Ook is het niet toegestaan om, in woord of gebaar, te reageren op wat er in de plenaire zaal door politici wordt gezegd.

Wanneer u de Tweede Kamer bezoekt, gelden er een aantal toegangsregels.

 • Alle bezoekers en gasten die een dagpas krijgen waarmee ze het beveiligde gebied kunnen betreden,moeten zich kunnen legitimeren.
 • Alle bezoekers en gasten moeten door detectiepoortjes.
 • Alle bagage van bezoekers en gasten dient door een scanapparaat te gaan.
 • Alle bezoekers aan de publieke tribune dienen jas en tas af te geven bij de garderobe.
 • Alle lockers bij de publieksgarderobes(s) worden aan het einde van de vergaderingen(en) gecontroleerd engeleegd.
 • Alle bezoekers en gasten moeten binnen het beveiligde gebied steeds begeleid worden. Dezebegeleidingsplicht geldt niet voor ministerieambtenaren die een minister of staatssecretaris bijstaan.  
 • Voor alle aanwezigen in het Tweede Kamergebouw geldt: volg in alle gevallen de aanwijzingen van deBeveiligingsdienst op.
 • 16.00 – commissie vergadering in de Tweede Kamer (lees meer) over onbetaalbare dexamfetamine door kunstmatige monopolisering. Het kan zijn dat we met te veel mensen zijn om iedereen op de tribune te passen. In dit geval vragen we je om actief te blijven op het plein voor de Tweede Kamer. Dit kan tot een maximum van 100 mensen.
 • 17:30 – nagenieten van wat vast en zeker een indrukwekkende ervaring wordt met de nieuwe kennissen die je gedurende dag hebt ontmoet!

Tot woensdag!


Samen mee rijden?

Kan je iemand meenemen, of wil je juist met iemand mee? Meld je rit aan hieronder!

Persbericht: 22 JUNI: DE DAG WAAROP SCHIPPERS VERANTWOORDING AFLEGT

PERSBERICHT

Afkomstig van: actiegroep Dure dex? Niet zo Flex!, onderdeel van Vereniging Impuls & Woortblind

22 JUNI: DE DAG WAAROP SCHIPPERS VERANTWOORDING AFLEGT

Woensdag a.s. om 16:00 vindt een Spoed Algemeen Overleg plaats over de situatie rond het middel dexamfetamine voor ADHD. Minister Schippers zei in eerste instantie een motie op initiatief van de vereniging Impuls & Woortblind van de SP om handmatig bereide dexamfetamine beschikbaar te houden, uit te voeren. Later trok ze die toezegging in. Afgelopen donderdag informeerde de minister per brief dat ze de motie definitief niet volgt en dat de vrije marktwerking het probleem moet oplossen zoals hier is te lezen:

https://www.dexamfetamine.nl/schippers-laat-adhders-volkomen-aan-marktwerking/

Hoe meer ADHD, hoe hoger de rekening

Maar er is volstrekt geen sprake van een vrije markt. En met deze maatregel is er nog maar één betaalbaar middel voor ADHD: kortwerkend methylfenidaat. Voor de 30.000 mensen die goed functioneren dankzij dexamfetamine of een andere werkzame stof geldt vanaf nu: hoe sterker iemands ADHD verschijnselen, hoe meer hij/zij moet betalen. Die situatie zal voorlopig niet veranderen en is volgens ons in strijd met de rechten van de mens.

Onze concrete oplossingen  

Wat Impuls en Woortblind betreft gaat minister Schippers de motie alsnog uitvoeren. We hebben voor de minister en andere Kamerleden samen met actiegroep Dure D€x een uitgebreide analyse van de situatie gemaakt waarbij we de brief van de minister als uitgangspunt hebben genomen. Wij stellen hierin een aantal oplossingen voor die direct kunnen worden uitgevoerd. Het verstuurde document is te lezen op https://www.dexamfetamine.nl/wp-content/uploads/2016/06/DEXAMFETAMINE-OBSERVATIES-BIJ-BRIEF-SCHIPPERS-21-juni-2016.pdf

Steun ons live en kom morgen naar Den Haag

Het Spoed Algemeen Overleg, aangevraagd door de SP wordt van 16:00 tot 17:30 gevoerd. Dit is live te volgen op: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/groen-van-prinstererzaal

We willen iedereen oproepen om 22 juni ons te steunen door langs te komen. Het debat is openbaar en er is ruimte op de tribune voor 100 man. Wij gaan met z’n allen en aanmelden kan hier: https://www.dexamfetamine.nl/event/openbaar-spoeddebat-minister-schippers/

Het is de laatste kans voor het zomerreces om deze zeer urgente situatie recht te zetten. Zolang er geen oplossing is zijn tienduizenden dexamfetamine gebruikers genoodzaakt om zeer hoge kosten te maken of te stoppen met medicatie zoals is terug te lezen op onze website: https://www.dexamfetamine.nl/persoonlijke-verhalen/ en op ons youtube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCRZlrQ8TP_WNnUueTULb23w

ADHD-Medicatie levert meer op dan het kost

Wij roepen in ons burgerinitiatief op om alle ADHD-medicatie 100% te vergoeden. Naast het verbeteren van de levens van een toch al financieel kwetsbare groep, blijkt uit vele onderzoeken dat ADHD medicatie meer oplevert dan het kost. Bekijk hier informatie over de kosten en baten uit de presentatie voor de tweede kamerleden:

Kosten & Baten

Teken de petitie: 45.000 handtekeningen

Op 1 juni boden Impuls & Woortblind en actiegroep Dure D€x ruim 30000 handtekeningen aan, tegen het verbod op betaalbare Dexamfetamine van 5 mg. Doordat het bedrijf Eurocept het medicijn liet registeren verdriedubbelde de prijs en mag het medicijn niet meer door apothekers geleverd worden. Daardoor komen tienduizenden mensen en hun omgeving in acute nood. Zij hebben of hadden hun leven op orde dankzij de toegang tot het juiste en betaalbare medicijn voor ADHD. Dat moet zo blijven. Teken de petitie, zodat we 45.000 handtekeningen hebben en dit probleem in de Tweede Kamer behandeld moet worden.