Vergoeding Dexamfetamine 2,5mg: Ja

Vergoeding dexamfetamine en Amfexa.

Vergoeding van door de apotheker bereide Dexamfetamine 5mg: Nee

Bijbetaling voor 30 stuks Amfexa in het basispakket en aanvullende pakketten:

ADHD-geneesmiddelen.

Vergoeding Dexamfetamine met langzame afgifte (retard): Nee

Vergoeding Dexamfetamine 10mg: Nee