contradictory

Dexamfetamine gebruikers volgens ministerie drugsgebruikers

Vanwege nieuwe wetgeving conform limieten van stoffen die bij een drugstest mag bestaan waar dexamfetamine onder valt zijn in één klap alle Dexamfetamine gebruikers die aan het verkeer deelnemen in overtreding van de wet. Impuls & Woortblind voorzitter Rob Pereira heeft contact opgenomen met het ministerie om dit onzinnige besluit, wat volledig in tegenspraak is met wetenschappenlijke concensus die uitwijst dat de verkeersveiligheid zelfs toeneemt bij adequaat gebruik van ADHD medicatie, aan de kaak te stellen.

De laatste reactie van het ministerie gaat alle rede ten boven:

In antwoord op uw vervolgmail van 24 juli jl. deel ik u mee dat er in de huidige wetgeving geen uitzonderingen bij medicijngebruik zijn gemaakt. De wetgever heeft zich bij het opstellen van deze regelgeving gebaseerd op rapporten van een adviescommissie, waar een groot aantal experts – waaronder toxicologen – aan hebben deelgenomen. Zij hebben consensus bereikt over een lijst met drugs en grenswaarden waarboven de rijvaardigheid negatief beïnvloed wordt.


Het maakt voor de risico’s in het verkeer niet uit wat de reden is voor het gebruik van de middelen. Ook als het om medische redenen is, kan de rijvaardigheid afnemen. Omdat de wet tot doel heeft om het verkeer veiliger te maken, is net als nu het geval, geen uitzondering gemaakt voor deze gebruikers. Het is uiteindelijk aan de officier van justitie om te besluiten wel of niet te vervolgen en de rechter om te bepalen of en welke straf wordt opgelegd.”

Een lesje over contaminatie zou het ministerie hard kunnen gebruiken gezien het gebruik van logica blijkbaar niet tot de orde van de dag behoort. Het besluit van het ministerie is niet alleen onzinnig, maar regelrecht gevaarlijk; want als dexamfetamine gebruikers besluiten hun medicatie aan te passen naar de wettelijke norm bij verkeersdeelname neemt het risico op ongelukken toe.

Wij beraden ons samen met Impuls & Woortblind op vervolgstappen. Een aanpassing van het huidige burgerinitiatief is daarbij zeker niet uitgesloten. We roepen iedereen op om het artikel van Impuls & Woortblind te lezen: http://www.impulsenwoortblind.nl/drugstest-politie-mensen-adhd-onterecht-als-overtreders-neerzetten/ en te delen om aandacht te vestigen op deze blatante discriminatie. We houden jullie op de hoogte.

11 antwoorden
 1. J.
  J. zegt:

  Het is te belachelijk voor woorden. Mijn zoon moest juist weer aan de medicijnen omdat ie anders zijn rijbewijs niet mocht halen. Daar hebben we ruim 130 euro voor betaald aan een arts die door het CBR is aan gewezen om mijn zoon eerst helemaal de grond in te trappen dat ie niet functioneerde zonder medicijnen. Hoe krom kan het zijn hier. Als ze maar vingertjes kunnen wijzen en mensen kunnen uitmelken….

  Beantwoorden
 2. Koen
  Koen zegt:

  Ik heb net reactie terug gehad van Rijkswaterstaat;

  Geachte heer,

  Bedankt voor uw e-mail waarin u aangeeft dat u zich zorgen maakt over dat u niet mag rijden met uw medicatie, deze medicatie is Dexamfetamine.

  Deelneming in het verkeer onder invloed van medicatie is een probleem wanneer deze invloed hebben op uw rijgeschiktheid. Door sommige medicijnen reageert u namelijk minder snel, of let u minder goed op. De kans op een ongeluk wordt dan groter. Daarom zijn er regels voor gebruikers van medicijnen die de beïnvloeden.

  Als medicijnen de rijvaardigheid beïnvloeden, staat dit aangegeven op het etiket of in de bijsluiter. Op de website Rij veilig met medicijnen kunt u nagaan of uw medicijn de rijvaardigheid beïnvloedt. Twijfelt u of u met uw medicijn mag rijden? Vraag het dan aan uw arts of apotheker. De link naar de website Rij veilig met medicijnen kunt u hieronder vinden.

  http://www.rijveiligmetmedicijnen.nl/medicijnen/medicijn/402?back=/medicijnen/zoeken?CFID=63050072&CFTOKEN=dcf0009793de9f4c-3555F20F-5056-A162-3C660ACC4657E37C

  Ik verzeker u dat indien zowel uw apotheker als arts en de website Rij veilig met medicijnen (hier kunt u ook de wetgeving terugvinden mbt. dosering) concluderen dat het is toegestaan om te rijden met uw medicatie, u dan ook geen problemen gaat ondervinden bijvoorbeel naar aanleiding van een speekseltest.
  Ik vertrouw erop dat ik u voldoende heb geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met Informatie Rijksoverheid via het contactformulier, bellen met 1400 of uw vraag stellen via @Rijksoverheid.”

  Groetjes!

  Beantwoorden
 3. Stefan
  Stefan zegt:

  Ik heb sinds begin 2017 de diagnose ADHD gehad na 30 jaar. Meteen begonnen aan de medicatie dexamfetamine na een advies van psychiater. Ik was erg opgefokt in het verkeer zonder ADHD medicatie, zag overal uitdaging in.

  Nu enkele maanden later zijn mijn klachten zwaar verminderd, ik rijd vele malen rustiger in het verkeer met ADHD medicatie (dex). Het is in mijn visie dus complete onzin om mensen die ADHD medicatie gebruiken om bepaalde klachten te verminderen, neer te zetten als drugsgebruikers langs de weg bij een alcohol/drugs controle.

  Beantwoorden
 4. Melvin
  Melvin zegt:

  Na contact met Ministerie; Artikel 10.4 is nog van kracht.
  In regeling Eisen & Geschiktheid 2000
  Hoofdstuk 10 Geneesmiddelen
  (Artikel 10.4) Pyschostimulantie
  Dexamfetamine is toegestaan bij therapeutische behandeling voor o.a. ADHD.

  Voorlopig is deze nog niet gewijzigd ondanks dat de Ministerie meldt dat het strafbaar is.
  Er is nog niets besloten!

  Melvin

  Beantwoorden
 5. Paul
  Paul zegt:

  Dit is echt te bizar voor woorden. Ik ben voor mijn werk dagelijks afhankelijk van een auto en zit dus dagelijks ‘onder invloed’ achter het stuur. Ik heb nog nooit het gevoel gehad dat Dexamfetamine mijn rijvaardigheid negatief beïnvloedt. Sterker nog, ik ben veel rustiger, schat situaties veel beter in, heb veel beter overzicht en ga zo maar door.

  Wel heb ik altijd aan het einde van de dag, als de medicatie is uitgewerkt, een ‘crash’ die ongeveer 1,5 tot 2 uur duurt. Gedurende deze tijd kan ik beter niet achter het stuur zitten want dan heb ik het concentratievermogen van een kaasstengel. Echter plan ik mijn medicijngebruik zo dat ik dan al lang veilig thuis ben en dit zorgt dus nooit voor problemen. Ik weet niet of anderen zich hierin herkennen maar ik moet juist NIET wachten tot de medicatie is uitgewerkt als ik van plan ben de weg op te gaan.

  Ik maak me eigenlijk niet zo druk om de wetgeving, want zelfs bij een verkeerscontrole gaan agenten echt niet aan mij merken dat ik Dexamfetamine heb gebruikt. Het is voor mij meer een principe kwestie. Al dat gedoe met die verzekeraars vond ik al wel genoeg.

  Groetjes.

  Beantwoorden
 6. Ruud
  Ruud zegt:

  Ruud Heuvel

  13 minuten geleden

  https://www.atnfi.nl/artikelen/nieuws/2017/07/03/drugsgebruik-in-verkeer-op-te-sporen-met-speekseltest

  “De wettelijke limieten gaan gelden voor amfetamineachtige stoffen (amfetamine/ meth amfetamine/ MDEA/ MDMA/ MDA), cocaïne, morfine (meetbare stof na gebruik van heroïne/ morfine), THC (werkzame stof in cannabis), GHB (meetbare stof nar gebruik GHB-achtige stoffen). Voor overige drugs blijft in het algemeen gelden dat rijden onder invloed van drugs niet is toegestaan. Dat geldt ook voor het rijden onder invloed van rijgevaarlijke geneesmiddelen”

  Zou het niet zo zijn dat de in DEX amfetamine aanwezige hoeveelheid amfetamine te klein is (uiteraard bij gebruik volgens voorschrift) om in de buurt te komen van de wettelijke limiet?

  Beantwoorden
 7. Steven de Winter
  Steven de Winter zegt:

  In het advies “Eisen rijgeschiktheid: enkele aanbevelingen” van de Gezondheidsraad van 20 november 2014 adviseert de Gezondheidsraad nader onderzoek te doen naar rijgeschiktheid bij off label gebruik van psychostimulantia. Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) verzocht dit onderzoek uit te voeren, in het bijzonder voor modafinil en methylfenidaat. Het volledige rapport inclusief bijlagen is op 15 december 2016 geplaatst op de website van de Rijksoverheid en kan daar worden gedownload: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/12/15/adviesrapport-psychostimulantia-en-rijgeschiktheid/Adviesrapport+Psychostimulans+en+Rijgeschiktheid+%282%29.pdf

  Op pagina 10 van dit KNMP-rapport staat:
  Conclusie
  In het algemeen kan worden geconcludeerd dat psychostimulantia de rijvaardigheid verbeteren bij een aantal off-label indicaties.
  (….)

  Daarna volgen de afzonderlijke conclusies voor Modafinil, Methylfenidaat, Dexafetamine, Atomoxetine en Amfetamine.

  Over Dexamfetamine is de conclusie van de KNMP:
  Dexamfetamine verbetert de rijvaardigheid bij patiënten met ADHD.
  (….)

  De KNMP komt tot de volgende aanbeveling (pagina 11 van het rapport):
  Aanbeveling
  Volgens de Regeling Eisen Geschiktheid paragraaf 10.4 kan iemand alleen rijgeschikt worden verklaard als psychostimulantia bij de in de regeling genoemde indicaties worden toegepast, zoals ADHD bij volwassenen, narcolepsie en pathologische hypersomnolentie. Op dit moment geldt er rijongeschiktheid bij off-label gebruik van psychostimulantia die niet in paragraaf 10.4 is genoemd. Uit de gegevens van dit rapport blijkt dat psychostimulantia de rijvaardigheid kunnen verbeteren bij een aantal off-label indicaties.
  Daarom is rijongeschiktheid bij deze off-label indicaties onterecht.
  De KNMP adviseert de Regeling Eisen Geschiktheid aan te passen, zodat personen die psychostimulantia off label gebruiken voor indicaties waarbij verkeersdeelname relevant is, waarvan het off label gebruik in de vigerende Nederlandse richtlijnen of in wetenschappelijke literatuur is beschreven en waarvoor voldoende onderbouwing beschikbaar is, kunnen deelnemen aan het verkeer.
  Wij adviseren om voor off-labelindicaties waarvoor onvoldoende of geen onderbouwing beschikbaar is aanvullend onderzoek uit te laten voeren.

  Tot zover de KNMP.

  Als de wet tot doel heeft het verkeer veiliger te maken zou het effectiever zijn, om ADHD-patiënten die NIET Dexamfetamine gebruiken, een rijgeschiktheidsheidsverklaring te onthouden. Het slordige antwoord van “het ministerie” (ik neem aan: Infrastructuur en Milieu), zoals geciteerd door Thijs, lijkt er vooral op te duiden dat de echte juristen daar met vakantie zijn.

  Gelukkig stelt het ministerie ook vast: “Het is uiteindelijk aan de officier van justitie om te besluiten wel of niet te vervolgen en de rechter om te bepalen of en welke straf wordt opgelegd.” Dus, ADHD-patiënten, houd het KNMP-rapport bij de hand. Het kan van nut zijn om politie/OM/rechter ervan te overtuigen, dat u zich juist terdege bewust bent van hoe belangrijk uw rijvaardigheid is voor de veiligheid van uw medeweggebruikers, dat u uw verantwoordelijkheid ter zake neemt en derhalve Dexamfetamine gebruikt, in het belang van uw medeweggebruikers en, uiteraard ook in uw eigen belang.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *