contradictory

Dexamfetamine gebruikers volgens ministerie drugsgebruikers

Vanwege nieuwe wetgeving conform limieten van stoffen die bij een drugstest mag bestaan waar dexamfetamine onder valt zijn in één klap alle Dexamfetamine gebruikers die aan het verkeer deelnemen in overtreding van de wet. Impuls & Woortblind voorzitter Rob Pereira heeft contact opgenomen met het ministerie om dit onzinnige besluit, wat volledig in tegenspraak is met wetenschappenlijke concensus die uitwijst dat de verkeersveiligheid zelfs toeneemt bij adequaat gebruik van ADHD medicatie, aan de kaak te stellen.

De laatste reactie van het ministerie gaat alle rede ten boven:

In antwoord op uw vervolgmail van 24 juli jl. deel ik u mee dat er in de huidige wetgeving geen uitzonderingen bij medicijngebruik zijn gemaakt. De wetgever heeft zich bij het opstellen van deze regelgeving gebaseerd op rapporten van een adviescommissie, waar een groot aantal experts – waaronder toxicologen – aan hebben deelgenomen. Zij hebben consensus bereikt over een lijst met drugs en grenswaarden waarboven de rijvaardigheid negatief beïnvloed wordt.


Het maakt voor de risico’s in het verkeer niet uit wat de reden is voor het gebruik van de middelen. Ook als het om medische redenen is, kan de rijvaardigheid afnemen. Omdat de wet tot doel heeft om het verkeer veiliger te maken, is net als nu het geval, geen uitzondering gemaakt voor deze gebruikers. Het is uiteindelijk aan de officier van justitie om te besluiten wel of niet te vervolgen en de rechter om te bepalen of en welke straf wordt opgelegd.”

Een lesje over contaminatie zou het ministerie hard kunnen gebruiken gezien het gebruik van logica blijkbaar niet tot de orde van de dag behoort. Het besluit van het ministerie is niet alleen onzinnig, maar regelrecht gevaarlijk; want als dexamfetamine gebruikers besluiten hun medicatie aan te passen naar de wettelijke norm bij verkeersdeelname neemt het risico op ongelukken toe.

Wij beraden ons samen met Impuls & Woortblind op vervolgstappen. Een aanpassing van het huidige burgerinitiatief is daarbij zeker niet uitgesloten. We roepen iedereen op om het artikel van Impuls & Woortblind te lezen: http://www.impulsenwoortblind.nl/drugstest-politie-mensen-adhd-onterecht-als-overtreders-neerzetten/ en te delen om aandacht te vestigen op deze blatante discriminatie. We houden jullie op de hoogte.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *