Persbericht: DSW vergoedt alle ADHD medicatie van de Regenboog Apotheek uit de basisverzekering

Zorgverzekeraar DSW en daarmee haar dochterondernemingen Stad Holland en inTwente hebben aangegeven per 2016 alle varianten van de ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek te vergoeden. De medicatie wordt daarmee 100% vergoed uit de basisverzekering zonder eigen bijdrage.

Dit betekent dat ruim tienduizenden ADHD en ADD patiënten niet alleen financieel veel beter uit kunnen zijn, maar ook hun medicatie zonder bijkomende kosten precies op maat gesneden kan worden, daar waar nu nog een grote groep patiënten ongewild aan een mix van Amfexa en aanvullende medicatie is gebonden, of veel erger, soms zijn gestopt met medicatie vanwege de soms torenhoge bijbetalingen.

De vergoeding heeft betrekking op alle medicatie die door de Regenboog Apotheek zelf (magistraal) wordt bereid. Het gaat hierbij dus om de medicijnen:

  • Methylfenidaat retard
  • Dexamfetamine en dexamfetamine retard
  • DEXmethylfenidaat en DEXmethylfenidaat retard

De Regenboog Apotheek schrijft bovendien:

De medicatie zal volledig vergoed worden uit de basisverzekering zonder eigen bijdrage.

Dit betekent dat alle verzekerden van DSW en Stad Holland en inTwente in 2016 en 2017 geen factuur zullen ontvangen voor de ADHD-medicatie van Regenboog Apotheek.

De ontvangen factuur over de periode januari-juni 2016 kunt u als niet verzonden beschouwen. De betaalde facturen zijn inmiddels gecrediteerd door de apotheek.

Het volledige bericht van de Regenboog Apotheek is hier na te lezen: https://www.dexamfetamine.nl/wp-content/uploads/2016/11/DSW-vergoedt-alle-ADHD-medicatie-in-2016-2017.pdf

Medicatie op maat

De Regenboog Apotheek is een apotheekketen die al langere tijd zelfstandig diverse ADHD medicatie maakt en momenteel de enige bron is van specifieke medicatie.

Dexamfetamine met langzame afgifte (retard) waardoor de kans kleiner is dat medicatie wordt vergeten en er minder vaak medicatie hoeft worden genomen. Daarnaast heeft de retard variant vanwege de langere werking ook een positief effect op de bloedspiegel en derhalve ook een medisch voordeel boven de kortwerkende (bv. minder kans op rebounds en bijwerkingen).

Dexmethylfenidaat is effectiever dan methylfenidaat waardoor minder hoeft worden gebruikt. Hierdoor is de kans op verhoogde bloeddruk minder groot, terwijl stimulantia is op dit moment off-label voor volwassenen vanwege de mogelijke bijwerking op hoge bloeddruk.

Huidige stand van zaken vergoeding

Op dit moment is de vergoeding van ADHD medicatie gebaseerd op het zogenaamde Methylfenidaat cluster. Dat wil zeggen dat alle medicijnen tot aan de prijs van generieke Methylfenidaat wordt vergoed. Door de registratie van Amfexa is het collegiaal doorleveren niet meer toegestaan maar wordt dankzij de Dure Dex campagne gedoogd indien de huisarts of behandelaar een veelvoud van 2,5 mg voorschrijft. Een volledig overzicht van de vergoedingen is te vinden op https://www.dexamfetamine.nl/vergoedingsoverzicht/.

Nu zorgverzekeraar DSW de medicatie van de Regenboog Apotheek vergoed betekent dit dat het voor het eerst mogelijk is om medicatie zonder eigen bijdrage te krijgen. Een grote stap in de goede richting. De Regenboog Apotheek heeft beloofd ons op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. We hopen dat andere zorgverzekeraars dit voorbeeld volgen en ook zorgen voor adequate vergoeding van medicatie te verzorgen. We roepen iedereen op om contact te leggen met zijn of haar zorgverzekeraar om te informeren naar het beleid. Mocht je verzekeraar hier niet aan meedoen bestaat ook de mogelijkheid om per 1 januari kostenloos over te stappen.

Actiegroep ”Dure Dex, Niet Zo Flex” en Impuls & Woortblind blijven zich inzetten voor 100% vergoeding van alle ADHD medicatie en is op dit moment met meerdere behandelaren en onderzoekers in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van medicatie op maat op basis van objectieve metingen. Meer informatie over de pilot is te vinden: https://www.dexamfetamine.nl/regels-collegiaal-doorleveren-wordt-versoepeld/

Persbericht: 22 JUNI: DE DAG WAAROP SCHIPPERS VERANTWOORDING AFLEGT

PERSBERICHT

Afkomstig van: actiegroep Dure dex? Niet zo Flex!, onderdeel van Vereniging Impuls & Woortblind

22 JUNI: DE DAG WAAROP SCHIPPERS VERANTWOORDING AFLEGT

Woensdag a.s. om 16:00 vindt een Spoed Algemeen Overleg plaats over de situatie rond het middel dexamfetamine voor ADHD. Minister Schippers zei in eerste instantie een motie op initiatief van de vereniging Impuls & Woortblind van de SP om handmatig bereide dexamfetamine beschikbaar te houden, uit te voeren. Later trok ze die toezegging in. Afgelopen donderdag informeerde de minister per brief dat ze de motie definitief niet volgt en dat de vrije marktwerking het probleem moet oplossen zoals hier is te lezen:

https://www.dexamfetamine.nl/schippers-laat-adhders-volkomen-aan-marktwerking/

Hoe meer ADHD, hoe hoger de rekening

Maar er is volstrekt geen sprake van een vrije markt. En met deze maatregel is er nog maar één betaalbaar middel voor ADHD: kortwerkend methylfenidaat. Voor de 30.000 mensen die goed functioneren dankzij dexamfetamine of een andere werkzame stof geldt vanaf nu: hoe sterker iemands ADHD verschijnselen, hoe meer hij/zij moet betalen. Die situatie zal voorlopig niet veranderen en is volgens ons in strijd met de rechten van de mens.

Onze concrete oplossingen  

Wat Impuls en Woortblind betreft gaat minister Schippers de motie alsnog uitvoeren. We hebben voor de minister en andere Kamerleden samen met actiegroep Dure D€x een uitgebreide analyse van de situatie gemaakt waarbij we de brief van de minister als uitgangspunt hebben genomen. Wij stellen hierin een aantal oplossingen voor die direct kunnen worden uitgevoerd. Het verstuurde document is te lezen op https://www.dexamfetamine.nl/wp-content/uploads/2016/06/DEXAMFETAMINE-OBSERVATIES-BIJ-BRIEF-SCHIPPERS-21-juni-2016.pdf

Steun ons live en kom morgen naar Den Haag

Het Spoed Algemeen Overleg, aangevraagd door de SP wordt van 16:00 tot 17:30 gevoerd. Dit is live te volgen op: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/groen-van-prinstererzaal

We willen iedereen oproepen om 22 juni ons te steunen door langs te komen. Het debat is openbaar en er is ruimte op de tribune voor 100 man. Wij gaan met z’n allen en aanmelden kan hier: https://www.dexamfetamine.nl/event/openbaar-spoeddebat-minister-schippers/

Het is de laatste kans voor het zomerreces om deze zeer urgente situatie recht te zetten. Zolang er geen oplossing is zijn tienduizenden dexamfetamine gebruikers genoodzaakt om zeer hoge kosten te maken of te stoppen met medicatie zoals is terug te lezen op onze website: https://www.dexamfetamine.nl/persoonlijke-verhalen/ en op ons youtube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCRZlrQ8TP_WNnUueTULb23w

ADHD-Medicatie levert meer op dan het kost

Wij roepen in ons burgerinitiatief op om alle ADHD-medicatie 100% te vergoeden. Naast het verbeteren van de levens van een toch al financieel kwetsbare groep, blijkt uit vele onderzoeken dat ADHD medicatie meer oplevert dan het kost. Bekijk hier informatie over de kosten en baten uit de presentatie voor de tweede kamerleden:

Kosten & Baten

Teken de petitie: 45.000 handtekeningen

Op 1 juni boden Impuls & Woortblind en actiegroep Dure D€x ruim 30000 handtekeningen aan, tegen het verbod op betaalbare Dexamfetamine van 5 mg. Doordat het bedrijf Eurocept het medicijn liet registeren verdriedubbelde de prijs en mag het medicijn niet meer door apothekers geleverd worden. Daardoor komen tienduizenden mensen en hun omgeving in acute nood. Zij hebben of hadden hun leven op orde dankzij de toegang tot het juiste en betaalbare medicijn voor ADHD. Dat moet zo blijven. Teken de petitie, zodat we 45.000 handtekeningen hebben en dit probleem in de Tweede Kamer behandeld moet worden.

dure dex? niet zo flex!

Persbericht – ‘Laat ADHD-patiënten niet in de kou staan’

‘Laat ADHD-patiënten niet in de kou staan’

De belangenorganisatie Impuls & Woortblind, voor onder andere mensen met ADHD, heeft met verbazing gereageerd op de brief van minister Schippers. Daarin schrijft zij dat de SP-motie om het handmatig bereidde medicijn dexamfetamine beschikbaar te houden, die ze dinsdag wel overnam, toch niet wil uitvoeren. Het medicijn dreigt per 1 mei onbetaalbaar te worden omdat het bedrijf Eurocept het medicijn liet registreren, waardoor magistraal bereide dexamfetamine niet meer door apothekers geleverd mag worden, en de prijs verdriedubbelde.

Impuls en Woortblind laat weten: ‘Vooralsnog is er dus nog geen oplossing en zijn gebruikers van dexamfetamine vanaf 1 mei nog steeds aangewezen op het veel duurdere Amfexa®. De extra kosten zijn gemiddeld 150 euro per gebruiker per maand volgens ons onderzoek onder 509 dexamfetaminegebruikers. Daarin zijn de kosten voor recepten nog niet eens meegenomen. Naar schatting zijn er 30.000 dexamfetaminegebruikers in Nederland. Velen van hen zullen op 1 mei genoodzaakt zijn te stoppen met hun medicatie. Dat mag niet gebeuren. Daarom roep ik iedereen op om de petitie te tekenen op www.dexamfetamine.nl.’

Ook SP-Kamerlid Henk van Gerven reageert furieus. ‘Het is onbestaanbaar dat de minister de ADHD-patiënten in de kou laat staan. Ze moet de motie, die ze zelf heeft overgenomen, gewoon uitvoeren. We moeten voorkomen dat vanaf 1 mei gebruikers van dexamfetamine honderden tot duizenden euro’s kwijt zijn. Waar een wil is, is een weg. De patiënten mogen niet opdraaien voor de hebzucht van Eurocept.’

Teken de petitie!

Persbericht 19 april – Hoorzitting 2e kamer

Op 19 april is in een gezamenlijk persbericht uitgegaan tussen Dure Dex? Niet zo Flex? en de vereniging Impuls & Woortblind. We hebben samen met de Actiegroep dus voor elkaar gekregen dat er een hoorzitting komt van de Commissie VWS van de Tweede Kamer. Op 1 juni zal dat zijn. Lees hier het volledig persbericht. Aanvullend nieuws: […]