We hebben vandaag het antwoord op de kamervragen inzake Amfexa gekregen. Wij zijn woedend.

Antwoord 1:

Doorgeleverde bereidingen van dimethylfumuraat voor MS-patiënten zijn volgens de circulaire niet toegestaan als er een geregistreerd alternatief beschikbaar is. De vraag of zorgverzekeraars de doorgeleverde bereidingen van dimethylfumuraat willen vergoeden is hypothetisch van aard, omdat de circulaire uitsluit dat apothekers dimethylfumuraat bereid door een andere apotheker kunnen afleveren…

Zoals ik in mijn geneesmiddelenvisie heb aangegeven wil ik ervoor zorgen dat het registreren van bekende werkzame stoffen niet zal leiden tot onmaatschappelijk hoge prijsverhogingen van die werkzame stof. In een werkgroep met het College ter beoordeling van geneesmiddelen, het Zorginstituut en de IGZ onderzoek ik mogelijke oplossingen….

Dus: magistraal is toegestaan maar doorlevering aan collega-apotheken niet. Dat geldt ook voor Dexamfetamine.

Antwoord 6:

Voor zover de prijsverhoging verklaard kan worden uit de registratiekosten ten gevolge van het extra gedane onderzoek, is dat acceptabel…

Antwoord 7:

Volgens de GIP databank (bron: Zorginstituut) waren er in 2014 ongeveer 21.000 gebruikers van de doorgeleverde bereiding dexamfetamine. Op dit moment kost een doorgeleverde bereiding ongeveer €32,- per maand (op basis van 3 tabletten van 5 mg/dag). De totale omzet van dexamfetamine was €4,3 miljoen in 2014. De kosten van Amfexa zullen liggen op ongeveer € 93,- per maand (op basis van 3 tabletten van 5 mg/dag)…

In dit ADHD cluster zijn er verschillende geneesmiddelen die al vele jaren een bijbetaling kennen.

Volgens de berekeningen van de minister:

  • Kosten per Dexamfetamine gebruiker: € 93,- per maand (op basis van 3 tabletten van 5 mg/dag). 21.000 gebruikers: € 1,9 miljoen euro. 
  • Realiteit: Volgens ons onderzoek liggen het gemiddeld gebruik op 6,25 tabletten per dag op basis van 325 geenqueteerden. Dat komt neer op een bedrag van € 149,- per maand, € 1790 per jaarUitschieters van € 700/800 zijn echter geen uitzondering. Dat komt neer dat dit ons per jaar € 53 miljoen euro gaat kosten! Dat is nog conservatief, want in werkelijkheid ligt het aantal Dex gebruikers veel hoger! Voor zowel autisme als narcolepsie wordt dex ook voorgeschreven. Het onderzoek naar dex gebruikt loopt nog door en kan hier realtime worden bekeken.

Wij zullen per direct onze actie doorzetten en niet stoppen totdat deze bizarre situatie per direct door Schippers wordt rechtgezet.

Laat ook je stem horen!

Al 22068 mensen gingen je voor. Alleen je voornaam en organisatie worden op de site vermeld. Je handtekening wordt pas op de site getoond als je deze per mail hebt bevestigd.

Petitie Burgerinitiatief

%uw handtekening%

You can add formatting using markdown syntax - read more
22,068 handtekeningen = 55% van doel
0
40,000

Deel deze actie met je vrienden